Om FetmaFetma, även kallad kraftig övervikt, är ohälsosamt och ökar risken för sjukdomar och belastningsskador i lederna.

10 verkligt goda skäl att minska sitt kroppsfett och gå ner i vikt:

Att minska sin vikt handlar inte bara om att se bra ut. Det finns andra skäl som kan vara ännu mer motiverande för den som vill minska sitt kroppsfett och gå ner i vikt. 

1. Du reducerar risken att drabbas av cancer.

2. Du sover bättre och minskar risken för att drabbas av sömnapné (andningsuppehåll).

3. Minskning av somatiska problem. 

4. Du reducerar risken för diabetes typ 2.  

5. Ditt hjärta blir starkare och kolesterolhalterna minskar.

6. Du får ett bättre sexliv.   

7. Du får mer energi att orka med din vardag. 

8. Du ökar chanserna att bli med barn.  

9. Ditt blodtryck förbättras.

10. Du minskar riskerna att drabbas av inflammatoriska sjukdomar.
 
Kontakta oss om följande stämmer på dig:

- Du har besvär på grund av din fetma. 

- Du har försökt gå ner i vikt på egen hand. 
 
Är du osäker på vad gränserna för vad som är övervikt och fetma är? Räkna ditt BMI här: 

BMI räknare

Förstå ditt BMI-värde:

Övervikt ( BMI: 25 - 30 )

Ett BMI mellan 25-30 visar på att du är överviktig. Risken för fetmarelaterade hälsoproblem är högre om ditt BMI är mer än 27. Är du kvinna och har ett midjemått större än 88 cm eller en man med ett midjemått över 100 cm, har du ökad risk för livsstilssjukdomar. Därför är det viktigt att du går ner i vikt.

Fetma ( BMI: 30 - 35 )

Du har en hälsoskadlig övervikt. Detta innebär att du har en ökad risk att få sjukdomar som till exempel hjärt-kärlsjukdom, diabetes typ II, sömnstörningar, belastningsskador och högt blodtryck. Om du har försökt att gå ner i vikt men varit resultatlös, kan överviktskirurgi vara något för dig. Vi kan erbjuda behandling i form av gastric ballong, endoskopic sleeve, gastric sleeve och gastric bypass.

Svår fetma ( BMI: 35 - 40 )

Ditt BMI visar att du har svår fetma. Du har en dramatiskt ökad risk att få sjukdomar som diabetes, ofrivillig barnlöshet, hjärt-kärlsjukdom, sömnstörningar, högt blodtryck och belastningsskador. Överviktskirurgi kan vara lämpligt för dig. Vi erbjuder behandling i form av gastric ballonger, endoskopic sleeve, gastric bypass och gastric sleeve. Kontakta oss idag för icke-bindande och kostnadsfri rådgivning om vilken överviktsoperation som passar just dig.

Extrem fetma ( BMI: 40+ över )

Ditt BMI visar att du har extrem fetma. Du är redan sjuk eller har en dramatiskt ökad risk för hjärt-kärlsjukdomar som hjärtinfarkt och stroke, diabetes typ II, sömnstörningar, högt blodtryck, ofrivillig barnlöshet och belastningsskador. Psykiska problem kopplat till sin övervikt är också mycket vanligt. Vi kan erbjuda behandling i form av gastric ballonger, endoskopic sleeve, gastric bypass eller gastric sleeve. Operationen erbjuder dig en långvarig livsstilsförändring för att få en bestående, normalvikt. Kontakta oss idag för icke-bindande och kostnadsfri rådgivning om vilken överviktsoperation som passar just dig.

111
222
333
444
×
×

 

 

×

 

 

×
×
×
×