BehandlingarVi erbjuder 6 olika metoder inom överviktskirurgin till våra patienter. Läs mer om metoderna här. Du är välkommen att kontakta oss för en konsultation om vilken metod som kan passa just dig.

Magballongen Elipse är gjord av polyuretan och sväljs av patienten i form av en kapsel. Därefter fylls den med 550 ml saltvatten genom en tunn kateter. Efter cirka 4 månader töms magballongen av sig själv. Ballongens resorberbara material bryts ned o..

Vi erbjuder 6 olika metoder inom överviktskirurgin till våra patienter. Läs mer om metoderna här. Du är välkommen att kontakta oss för en konsultation om vilken metod som kan passa just dig.

0:-
Tillverkare: Cert
Gastric Balloon är en medicinsk behandlingsmetod för viktminskning utan kirurgi. Den innebär att en gastrisk ballong placeras i magsäcken via matstrupen med hjälp av ett endoskop. Ballongen fylls sedan med en koksaltlösning som minskar magsäckens ..

Vi erbjuder 6 olika metoder inom överviktskirurgin till våra patienter. Läs mer om metoderna här. Du är välkommen att kontakta oss för en konsultation om vilken metod som kan passa just dig.

80:- 100:-
Vi erbjuder även ORBERA™ - magballong  6 månader. ..

Vi erbjuder 6 olika metoder inom överviktskirurgin till våra patienter. Läs mer om metoderna här. Du är välkommen att kontakta oss för en konsultation om vilken metod som kan passa just dig.

0:-
Tillverkare: HTC
Endoskopisk Sleeve Gastroplastik är en relativ ny metod inom fetmakirurgi. Skillnaden gentemot en vanlig Gastric Sleeve är att ingreppet sker via ett endoskop som under narkos förs ner i matstrupen. Via endoskopet genomförs sedan förminskningen av ma..

Vi erbjuder 6 olika metoder inom överviktskirurgin till våra patienter. Läs mer om metoderna här. Du är välkommen att kontakta oss för en konsultation om vilken metod som kan passa just dig.

100:-
Tillverkare: Akutläkarna
Gastric Sleeve är en metod som blivit allt vanligare under senare år och som innebär att 2/3 av magsäcken förminskas kirurgiskt och lämnar kvar ett smalt magsäcksrör. Vid denna metod sker ingen kirurgisk omkoppling av tarmarna. Gastric Sleeve är i..

Vi erbjuder 6 olika metoder inom överviktskirurgin till våra patienter. Läs mer om metoderna här. Du är välkommen att kontakta oss för en konsultation om vilken metod som kan passa just dig.

101:-
Tillverkare: Akutläkarna
Gastric Bypass är en väl beprövad kirurgisk metod mot fetma som har praktiserats i över 50 år med positiva behandlingsresultat. Metoden innebär att större delen av magsäcken och även en del av tunntarmen, genom ett kirurgiskt ingrepp, kopplas bort fr..

Vi erbjuder 6 olika metoder inom överviktskirurgin till våra patienter. Läs mer om metoderna här. Du är välkommen att kontakta oss för en konsultation om vilken metod som kan passa just dig.

100:-
111
222
333
444
×
×

 

 

×

 

 

×
×
×
×