Individuellt programFör patienter med kraftig övervikt finns idag olika metoder som innebär att man minskar magsäckens volym för att uppnå en snabbare mättnadskänsla och att få patienten att äta mindre.

Problemet för den överviktige är att den traditionella sjukvården oftast först kräver en omfattande livsstilsförändring, med en strikt diet av soppor och näringslösningar, innan en operation kan godkännas.

Denna stora förändring kan ofta uppfattas som alltför svår att genomföra och blir istället ett oöverstigligt hinder på vägen mot en önskad viktminskning.

På Akutläkarna Heden gör vi tvärtom. Vi ser istället de medicinska metoderna som ett hjälpmedel för att uppnå en långvarig livsstilsförändring. Vi tror att en minskad magsäck är den mest effektiva metoden att långsiktigt få hjälp att lägga om sina kost- och motionsvanor. Ungefär på samma sätt som ett nikotinplåster kan vara en tillfällig hjälp för rökaren eller snusaren att sluta för gott.

111
222
333
444
×
×

 

 

×

 

 

×
×
×
×